Humorne ladená podstránka
Dynamickej štartovacej stránky
aha.sk :: Internet na 3 písmená
 


KiloSoft Wincows
Setup Simulator
 
1.) Zistenie miesta na disku
2.) Mazanie dokumentov
3.) Detekcia príslušenstva
4.) Záverečné zlyhanie
5.) Šťastný koniec



Reklama
Reklama

Inštalácia KiloSoft Wincows XP-3000

Bezpečný diaľkový setup systému

Nadčasový operačný systém pre všetky typy počítačov
a vreckových kalkulačiek.






Užívateľ:

Registračné číslo: